BASISZORG (PGB)


Ik heb ruim 20 jaar ervaring in de thuiszorg, mantelzorg en schoonmaak, waarbij ik ook een adviserende rol heb gespeeld. Naast het huishouden kan ik u eveneens ondersteunen bij begeleiding en verzorging.

Door mijn ruime ervaring in de thuiszorg ben ik geleidelijk aan steeds meer gevraagd om basisverzorging te verrichten en mantelzorgers te ondersteunen. Ook voor deze vormen van zorg kunt u bij mij terecht. Hiervoor is een indicatie vanuit het CIZ noodzakelijk!

Deze vormen van zorg kunnen bestaan uit één of meer van de volgende activiteiten:

Persoonlijke verzorging:

  • Wassen en aankleden.
  • Steunkousen aan- en uittrekken. 
  • Medicatie aanreiken.
  • Hulp bij in en uit bed gaan.

U kunt mij ook vragen om Uzelf, de mantelzorg(st)er,  te ontzien voor een avond of dagdeel om onbezorgd een bioscoopje pakken, van een Wellnes genieten of gewoon sociale contacten onderhouden!

Bekijk de video:

Begeleiding:

Soms heeft iemand door een aandoening of handicap ook begeleiding nodig bij het zelfstandig wonen en functioneren. Ik kan u dan begeleiden door dagstructuur aan te brengen, u bij uw dagelijkse bezigheden te ondersteunen en u stimuleren bij uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarnaast indien nodig toezicht houden en ingrijpen als er zich een gevaarlijke situatie voordoet.

CIZ-indicatie:

Voor een CIZ-indicatie kunt U voor meer informatie terecht bij een (mantel)zorgmakelaar!